VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

Lees meer

RECHERCHEBUREAU FINDINGS

PROFESSIONEEL ONDERZOEK EN DESKUNDIG ADVIES

Bent u slachtoffer van cybercrime, diefstal of fraude en kan de politie u niet (verder) helpen? Heeft uw bedrijf ondersteuning nodig bij het screenen van nieuwe medewerkers? Findings Onderzoeks- en Recherchebureau is gespecialiseerd in het verrichten van digitaal onderzoek en kan u op basis daarvan een vakkundig advies geven. Findings werkt voor particulieren en voor bedrijven.

 

Meer mogelijkheden dan de politie

Als u te maken krijgt met een misdrijf, is de politie de aangewezen instantie om een onderzoek te starten. Het ontbreekt de politie echter soms aan tijd, of er is onvoldoende capaciteit beschikbaar. Het kan dan zinvol zijn om een recherchebureau in te schakelen. Lees verder...

 

Werkveld van de Particulier Onderzoeker

Aan Findings Onderzoeks- en Recherchebureau zijn Particulier Onderzoekers verbonden. Een Particulier Onderzoeker ─ ook wel particulier rechercheur of privédetective genoemd ─ is iemand die gegevens verzamelt en analyseert, meestal voor het oplossen of voorkomen van een onrechtmatige daad of misdrijf. Lees verder...

 

Wanneer is de inzet van een Particulier Onderzoeker een goede keuze

Een Particulier Onderzoeker heeft dezelfde rechten en plichten als iedere andere burger. Door expertise en ervaring leveren zij de informatie die een onderzoek ondersteunen. Daarbij kan een Particulier Onderzoeker u informeren over de mogelijkheden en wijze van handelen in dit proces. Lees verder...

LEES MEER

Waarom

FINDINGS ONDERZOEKS- EN RECHERCHEBUREAU

  • U profiteert van onze expertise op het vlak van cybercrime en Open Source Intelligence (OSINT)
  • Wij ondersteunen u bij de opsporing van verschillende vormen van fraude
  • Uw partner bij onderzoek naar diefstal en heling
  • Vakkundige en grondige uitvoering (pre-employment) screening
  • Opsporing van afluister- en opnameapparatuur
  • U kunt vertrouwen op gediplomeerde, ervaren & gekwalificeerde medewerkers

Meer weten?

Neem vrijblijvend en kosteloos contact met ons op voor meer informatie.

Bel +31 (0)36 525 31 33

TSCM – Technical Surveillance Countermeasures

Maak gebruik van onze expertise bij het voorkomen of opsporen van ongewenste inbreuk op uw privacy of uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Neem contact op voor ondersteuning.