Antispam

Ingangsdatum – 6 augustus 2021

Wat is spam?

In de context van elektronisch berichtenverkeer verwijst spam naar ongevraagde, bulk- of willekeurige berichten, die meestal met een commercieel oogmerk worden verzonden.

Findings Onderzoeks- en Recherchebureau hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van spam.

Geautomatiseerde spamfiltering

De berichtensystemen van Findings scannen automatisch alle inkomende e-mailberichten, en filteren berichten die spam lijken te zijn eruit.

Problemen met het filteren van spam

Geen enkel systeem om berichten te filteren is 100% accuraat, en van tijd tot tijd worden legitieme berichten weggefilterd door de systemen van Findings.

Als u denkt dat dit is gebeurd met een bericht dat u hebt verzonden, kunt u de ontvanger van het bericht op een andere manier informeren.

U kunt het risico dat een bericht door de spamfilters wordt onderschept verkleinen door het bericht in platte tekst (dus geen HTML) te versturen, eventuele bijlagen te verwijderen en ervoor te zorgen dat uw berichten voor verzending worden gescand op malware.

Ontvangst van ongewenste berichten van Findings.nl

In het onwaarschijnlijke geval dat u een bericht ontvangt van Findings of verzonden via de systemen van Findings dat als spam kan worden beschouwd, neem dan contact met ons op via de gegevens op onze contactpagina en de zaak zal worden onderzocht.

Wijzigingen in dit anti-spambeleid

Findings Onderzoeks- en Recherchebureau kan dit anti-spambeleid te allen tijde wijzigen door een nieuwe versie op deze website te publiceren.