Fraude

FRAUDE ONDERZOEK

Fraude is een zogeheten containerbegrip, want hieronder vallen veel verschillende criminele activiteiten. Een criminele activiteit wordt fraude genoemd, als er sprake is van:

 • een benadeelde
 • (financieel) gewin
 • bedrog
 • opzet

 

Hierbij is het natuurlijk belangrijk om na te gaan of er een strafbaar feit is gepleegd, zodat eventueel tot vervolging overgegaan kan worden. Het doel van het onderzoek is dat u de fraude herkent, stopt en zo mogelijk voorkomt.

 

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van fraudevormen:

 • BRP-fraude
 • Copyfraude
 • Diefstal en verduistering
 • Diploma- en cv-fraude
 • Facturenfraude
 • Faillissementsfraude
 • Identiteitsfraude
 • Letselfraude
 • Ongeoorloofd ziekteverzuim
 • Relatiefraude
 • Uitkeringsfraude
 • Verzekeringsfraude
 • Zorgfraude

 

Zo zijn er nog vele andere vormen waarin een vorm van fraude mogelijk is. Ervaart of vermoedt u een vorm van fraude en u heeft behoefte aan hulp of advies? Neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden en u desgewenst voorzien van het nodige bewijsmateriaal om vervolgstappen te kunnen nemen.