Over ons

Findings Onderzoeks- en Recherchebureau is gevestigd in Almere. Ons onderzoeksterrein is niet locatiegebonden. Onze Particulier Onderzoekers richten zich voornamelijk op online onderzoek en maken daarvoor gebruik van Open Source Intelligence (OSINT)-technieken. Daarnaast hebben onze medewerkers een speciale registeropleiding gevolgd en mogen zich daardoor Registered Open Source Analyst® noemen. In navolging op de wettelijke verplichting zijn alle medewerkers gescreend en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs voor Particulier Onderzoeker.

 

Vergunning

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een vergunning verleend aan Findings Onderzoeks- en Recherchebureau. Deze is geregistreerd onder nummer POB1669.

 

BPOB Brancheorganisatie

Over ons | Findings PrivédetectiveWij zijn aangesloten bij de BPOB. De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Daarbij wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacygedragscode. Dit heeft als doel om de privacybelangen van betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus te waarborgen.

 

Internationale samenwerking

Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren heeft ons bureau verschillende samenwerkingsverbanden met ervaren collega’s in Nederland en in België. Hierdoor zijn wij niet gebonden aan landsgrenzen. In navolging hierop voldoen wij aan de eisen die de wetgeving in Nederland en in België stelt voor onder andere privacy en onderzoeksmethoden.

 

Over ons | Findings PrivédetectiveFindings Onderzoeks- en Recherchebureau is lid van de in Engeland gevestigde ‘World Association of Professional Investigators’ (WAPI). Hierdoor bent u ervan verzekerd te werken met een betrouwbare en erkende investigator. Mede door dit lidmaatschap zijn wij gebonden aan het navolgen van een strikte professionele en ethische code.

 

Meer dan twintig jaar ervaring

Findings Onderzoeks- en Recherchebureau heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van IT-security. Aanvullend is binnen onze samenwerkingsverbanden meer dan twintig jaar recherche-ervaring bij de politie opgebouwd.

 

Expertise

Onze onderzoeksexpertise richt zich op de volgende gebieden:

  • Cybercrime en Open Source Intelligence (OSINT)
  • Digitaal onderzoek computersystemen
  • Opsporing van afluister- en opnameapparatuur
  • Fraude (online fraude, ID-fraude, uitkeringsfraude, verzekeringsfraude, etc.)
  • Diefstal / heling
  • Socialmediaonderzoek
  • Screening
  • Observaties

Neem voor advies of meer informatie contact met ons op.

 

Copyright

Alle teksten op deze website zijn eigendom van Findings Onderzoeks- en Recherchebureau. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Findings Onderzoeks- en Recherchebureau.

badge-websitetest
Over ons | Findings Privédetective