Protective Intelligence

Online activiteiten nemen steeds meer toe, zeker nu er veel meer thuis gewerkt wordt. Hierdoor komt ook de online criminaliteit of dreiging vaker voor. Men is zich hier niet altijd van bewust. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar vooral ook voor personen. Vaak worden maatregelen pas achteraf getroffen met mogelijk grote nadelige gevolgen. Natuurlijk is het doel altijd om dergelijke situaties voor te zijn. Maar hoe doe je dat en welke stappen zijn er bijvoorbeeld nu al te nemen? Lees verder...

 

Een aantal praktijkvoorbeelden:

Protective Intelligence

 

Zakelijk

  • Een organisatie kan te maken hebben met dreigingen vanuit allerlei kanten. Het lekken van gegevens doordat een nietsvermoedende werknemer op een onbekend linkje klikt, opzettelijke acties om binnen te dringen in de systemen van een organisatie of dreiging van binnenuit in de vorm van spionage of product- of gegevensdiefstal. Vaak worden elektronische gegevens online verhandeld met alle extra risico’s van dien. Goed onderzoek kan achterhalen waar de kwetsbaarheden liggen en wat er voorgevallen is. Gestolen data kan vaak online opgespoord worden waardoor erger kan worden voorkomen.

 

Persoonlijk

  • Op persoonlijk vlak zijn de risico’s anders, maar zeker niet minder. Het komt voor dat willekeurige mensen geraakt worden door dubieuze acties, maar ook persoonsgerichte acties komen om uiteenlopende redenen veel voor. Stalking, bedreiging, laster, afluisteren en pogingen tot oplichting en diefstal zijn zaken waar men continu alert op moet zijn. De schade die deze praktijken kunnen aanrichten zijn niet alleen financieel vaak fors, maar ook emotioneel raakt dit mensen enorm. Reden te meer om bewust te zijn van de gevaren en kwetsbaarheden. De vraag blijft dan ook: wat kan u mogelijk overkomen en waarom precies.

 

Wat we voor u kunnen betekenen

  • We gaan samen met u na wat de huidige status is. Met deze ‘nulmeting’ bekijken we wat er online te vinden is en waar men mogelijk informatie aantreft die tegen u gebruikt kan worden;
  • We brengen de aandachtspunten in kaart die mogelijk tot problemen zouden kunnen leiden. Hiermee bent u in staat om tijdig de nodige maatregelen te treffen;
  • Is er sprake van gegevensdiefstal? Dan gaan we na waar uw data eventueel terug te vinden is;
  • Zodra uw situatie inzichtelijk is bent u weer volledig in control. U weet waar de kwetsbaarheden liggen en bent in staat deze tijdig aan te passen;
  • We vatten alle bevindingen samen in een heldere en objectieve rapportage. We blijven beschikbaar om u bij te staan met advies en het doorvoeren van de nodige maatregelen.

 

Neem voor meer informatie of advies contact met ons op.

TSCM – Technical Surveillance Countermeasures

Maak gebruik van onze expertise bij het voorkomen of opsporen van ongewenste inbreuk op uw privacy of uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Neem contact op voor ondersteuning.