Werkwijze

Het verloop van een onderzoek bestaat uit een aantal fasen. In de afbeelding is schematisch weergegeven hoe dit verloop is opgebouwd. Dit geeft u als opdrachtgever een duidelijk beeld van de wijze waarop wij het onderzoek uitvoeren.

 

Plan van aanpak

Afhankelijk van het soort onderzoek bestaat iedere genoemde fase uit een vooraf vastgesteld aantal handelingen. Deze handelingen en onderzoeksmethoden worden opgenomen in het plan van aanpak dat standaard deel uitmaakt van de opdrachtverstrekking. Daarnaast is in dit plan aangegeven op welke overeengekomen momenten u wordt geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek.

 

Rapportage en advies

Alle onderzoeksresultaten worden door onze experts geanalyseerd en gewogen. U ontvangt daarna een rapportage van deze analyse. Deze rapportage zullen wij ten slotte samen met u evalueren en desgewenst voorzien van een advies. De rapportage voldoet aan formele richtlijnen, mocht u besluiten tot verdere juridische vervolgstappen.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.