Wie zijn wij

Findings Onderzoeks- en Recherchebureau is gevestigd in Almere. Ons onderzoeksterrein is niet locatiegebonden. Onze Particulier Onderzoekers richten zich voornamelijk op online onderzoek en maken daarvoor gebruik van Open Source Intelligence (OSINT)-technieken. Onze medewerkers hebben allemaal een speciale registeropleiding gevolgd en mogen zich daardoor Registered Open Source Analyst® noemen. In navolging op de wettelijke verplichting zijn alle medewerkers gescreend en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs voor Particulier Onderzoeker.

 

Internationale samenwerking

Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren heeft ons bureau verschillende samenwerkingsverbanden met ervaren collega’s in Nederland en in België. Wij zijn daardoor niet gebonden aan landsgrenzen. Ook voldoen wij aan de eisen die de wetgeving in Nederland en in België stelt voor onder andere privacy en onderzoeksmethoden.

 

Meer dan twintig jaar ervaring

Onderzoeks- en Recherchebureau Findings heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van IT-security. Binnen ons team is daarnaast meer dan twintig jaar recherche-ervaring bij de politie opgebouwd.

 

Expertise

Onze onderzoeksexpertise richt zich op de volgende gebieden:

  • Cybercrime en Open Source Intelligence (OSINT)
  • Fraude (online fraude, ID-fraude, uitkeringsfraude, verzekeringsfraude, etc.)
  • Diefstal / heling
  • Socialmediaonderzoek
  • Screening
  • Observaties
  • Advies

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een vergunning verleend aan Findings Onderzoeks- en Recherchebureau. Deze is geregistreerd onder nummer POB 1669.

 

Copyright

Alle teksten op deze website zijn eigendom van Findings Onderzoeks- en Recherchebureau. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Findings Onderzoeks- en Recherchebureau.

Findings (Particulier Rechercheur, Privé detective, detective-almere, detective-flevoland
error: Content is protected!