Advies

Als u te maken krijgt met een situatie waarin een onderzoek door de politie of een recherchebureau gewenst is, dan komen er veel zaken op u af. Hoe kunt u bijvoorbeeld het beste handelen, of wat is juridisch toegestaan en wat niet? Wij kunnen ons voorstellen dat u in een dergelijke situatie behoefte heeft aan deskundig advies en professionele begeleiding gedurende het hele onderzoekstraject. In onze werkwijze loopt het regelmatig geven van advies en begeleiding dan ook als een rode draad door alle fasen van een opdracht heen.

 

Afgestemd op uw persoonlijke situatie

Al bij het eerste contact adviseren wij u vrijblijvend wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard gaan wij daarbij van uw persoonlijke situatie en doelstellingen uit. Gedurende de gehele afhandeling van de opdracht staat dit uitgangspunt centraal. In de laatste fase, de rapportage en evaluatie, leggen wij u de mogelijkheden voor die op dat moment voor u het meest geschikt zijn in een eventueel vervolgtraject. Dit kunnen juridische stappen zijn, maar denk bijvoorbeeld ook aan preventieve maatregelen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen of tot een minimum te beperken.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Advies - Findings (Particulier Rechercheur, Privé detective