Digitaal onderzoek

Digitaal onderzoek bestaat vooral uit het zoeken naar informatie en gegevens op het internet en in databestanden. De werkwijze is afhankelijk van het soort onderzoek dat verricht moet worden. Onze werkzaamheden bestaan globaal uit drie kerntaken:

  1. Vaststellen of er behoefte is aan een onderzoek. Aan de hand van een intakegesprek wordt dit gespecificeerd en bepaald. In deze fase wordt de exacte behoefte en onderzoeksvraag vastgesteld. In aanloop naar de tweede fase wordt samen met u een plan van aanpak opgesteld.
  2. Analyse van relevante digitale sporen en het veiligstellen van het onderzoeksmateriaal. Vaak bestaat het onderzoeksgebied uit zeer veel gegevens. De relevante data wordt geselecteerd en op een forensisch en juridische verantwoorde wijze veiliggesteld.
  3. Uitvoering en rapportage. De onderzoeksdata wordt geanalyseerd en doorzocht. Indien nodig worden naast deze data ook andere bronnen geraadpleegd. Extra informatie wordt aan de onderzoeksresultaten toegevoegd. In de rapportage worden nauwkeurig de werkwijze en resultaten met u gedeeld. Deze rapportage bevat geen conclusies, maar is opgesteld op basis van objectieve waarheidsvinding. Afsluitend wordt de rapportage met u doorgenomen en voorzien van een advies.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

TSCM – Technical Surveillance Countermeasures

Maak gebruik van onze expertise bij het voorkomen of opsporen van ongewenste inbreuk op uw privacy of uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Neem contact op voor ondersteuning.

error: Alert: Content is protected !!