Proces

Het proces bestaat uit een aantal fases. De afbeelding hiernaast geeft ter verduidelijking schematisch weer hoe het verloop is ingedeeld. Dit geeft u als opdrachtgever een duidelijk beeld op welke wijze wij uitvoering geven aan de werkzaamheden. Iedere genoemde fase bestaat, afhankelijk van het soort onderzoek, uit een vooraf vastgesteld aantal handelingen. U ontvangt van ons een uitgebreid plan van aanpak, wat standaard deel uitmaakt van de opdrachtverstrekking en voorziet in de specifieke invulling van deze handelingen en onderzoeksmethoden. Aanvullend geeft dit plan ook de overeengekomen momenten weer waarop u wordt geïnformeerd over de algehele voortgang.

In de afrondende fase van het onderzoek wegen en analyseren wij alle onderzoeksresultaten en maken aan de hand van deze analyse een definitieve rapportage op. Afsluitend verstrekken wij deze aan u, waarbij wij de rapportage gezamenlijk evalueren en desgewenst voorzien van een begeleidend advies. De rapportage voldoet aan formele richtlijnen, mocht u besluiten tot het nemen van verdere juridische vervolgstappen.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.