Screening

Screening is voor bedrijven tegenwoordig essentieel voor het krijgen van een eerste indruk van iemand. Het is belangrijk te weten wie u in dienst neemt en met wie u zakelijke afspraken maakt. Mogelijk zijn er aanwijzingen dat een samenwerking uw belangen kan schaden. Garanties heeft u nooit, maar een gedegen voorbereiding scheelt al erg veel. Wij helpen u hierbij door informatie te leveren op basis van onderzoek in open bronnen en referentiechecks. Uiteraard maken een controle van het curriculum vitae en het opvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) standaard deel uit van het onderzoek.

 

Privacyregels

Een screening moet voldoen aan de privacywetgeving. Een onderzoek kan dan ook alleen plaatsvinden als:

  • er een daadwerkelijk gerechtvaardigd belang is dat groter is dan het privacybelang van de kandidaat;
  • de kandidaat wordt geïnformeerd over het onderzoek. Het vermelden hiervan in de vacaturetekst is al een goede start. De juiste kandidaat zal hier dan ook geen problemen mee hebben;
  • uitsluitend relevante informatie wordt onderzocht, waarbij vooraf de aard en de risico’s van de functie inzichtelijk zijn, op basis waarvan de betreffende screening plaatsvindt.

 

Screeningstraject

 

Een screeningstraject bestaat globaal uit de volgende fasen:

  • Intakegesprek en risicoanalyse van de functie
  • Uitvoering onderzoek
  • Eventueel persoonlijk gesprek met de kandidaat
  • Beoordeling en advies

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.