Wet- en regelgeving

De Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) voorziet in de regels waaraan een Particulier Onderzoeker zich moet houden. Tevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ─ of de Engelse term: General Data Protection Regulation GDPR) ─ van toepassing. Regelmatig wordt gecontroleerd of een onderzoeks- en recherchebureau de AVG ook naleeft. Deze verordening standaardiseert bovendien de regels voor het verwerken van persoonsgegevens binnen de EU.

 

Vergunning

De wet- en regelgeving verplicht tevens dat een recherchebureau in het bezit moet zijn van een vergunning. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleent deze vergunning. In aanvulling hierop screent en beoordeelt de korpschef van de Nationale Politie de medewerkers van een recherchebureau. Nadat zij hieraan voldoen en in het bezit zijn van het officiële legitimatiebewijs ─ de zogeheten gele pas ─ mogen zij de werkzaamheden voor het recherchebureau uitvoeren. Lees meer over de vergunningsprocedure via Justis.

 

Wet- en RegelgevingWet- en Regelgeving

 

 

 

 

Voorbeeld Gele Pas (bron: wetten.nl)

 

Officieel gediplomeerd

Daarnaast is het voor het verkrijgen van een vergunning verplicht dat alle medewerkers in het bezit zijn van de benodigde opleidingen en officiële diploma’s. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat recherchebureaus een uniforme werkwijze hanteren en dat deze verloopt volgens vaste wet- en regelgeving.

 

Findings Onderzoeks- en Recherchebureau voldoet aan deze eisen en een vergunning is verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder nummer POB 1669.

error: Alert: Content is protected !!