Wet- en regelgeving

Inzet Particulier Onderzoeker

Waar moet u als opdrachtgever rekening mee houden

De situatie: u vermoed illegale praktijken op zakelijk of persoonlijk vlak, waarbij u hulp nodig heeft om de nodige informatie te verzamelen. U kunt er (nog) niet mee bij de politie terecht en zelf mist u de tijd, de middelen en de kennis voor een dergelijk onderzoek. U overweegt de inzet van een particulier onderzoeksbureau. Maar waar moet u op letten bij de keuze van een goed bureau?Lees verder...

 

Speciale regels

Particuliere recherchebureaus vallen niet onder de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie. Maar zij moeten zich wel aan speciale regels houden:

  • een vergunning van het ministerie van Justitie & Veiligheid;
  • de privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche;
  • wet- en regelgeving (AVG, Wpbr en Rpbr).

 

Vergunning

De wet- en regelgeving verplicht dus dat een recherchebureau in het bezit moet zijn van een vergunning.Lees verder...

 

Wet- en RegelgevingWet- en Regelgeving

 

 

 

 

Voorbeeld Gele Pas (bron: wetten.nl)

 

Officieel gediplomeerd

Daarnaast is het voor het verkrijgen van een vergunning verplicht dat alle medewerkers in het bezit zijn van de benodigde opleidingen en officiële diploma’s. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat recherchebureaus een uniforme werkwijze hanteren en dat deze verloopt volgens vaste wet- en regelgeving.

 

Gedragscode

Tot slot moeten particuliere recherchebureaus zich houden aan de richtlijnen uit  de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB). De oude versie van deze gedragscode is aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangepast.Lees verder...

 

Findings Onderzoeks- en Recherchebureau voldoet aan deze eisen en een vergunning is verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder nummer POB 1669.